2011. június 21., kedd

"Mire tízig számolok, Európában leszel."Szubjektív válogatás: emberek, gondolatok, filmek, képek, zenék, repülőgépek.

I.II.


Knut Hamsun (1859-1952)

„Kiszámítottam, harminckétezer olyan ember, mint apád, megválthatná az országot. (…) Tehát visszavásárolom a köveket. Legutóbb a fiam adta el őket, a fiam veled egykorú. Ő a villám, én a köd. Én tudom mi a helyes, de nem teszem. Ő az ipar rabja. Legutóbb a nevemben kötötte meg az üzletet. Én egyéniség vagyok, ő csak villám, a pillanat embere. De a villám önmagában terméketlen. Ti naponta láttok kék hegyeket, ezek nem képzelt dolgok, hanem öreg hegyek, időtlen idők óta ott állnak a helyükön, a pajtásaitok ők. Ti együtt jártok a mennyel és a földdel, összeolvadtok velük, s összeolvadtok a messzeséggel s szilárdan álltok a földön. Nincs kard a kezetekben, hajadon fővel élvezitek az életet. Az ember és a természet nem küzdenek egymással, kéz a kézben mennek. A természet ölén jártok ti Sellanraa fiai és gyarapodtok. A hegyek, az erdő, a lápok, a rétek, az égbolt és a csillagok, ah, mindez isteni keretbe foglal benneteket! Hallgass rám, Sivert, örvendj! Születtek, serdültök, gyarapodtok. Ti tartjátok fenn az életet. Nemzedékről nemzedékre megújultok. Így kell az örök életet értelmezni. Jutalmatok? Jog és béke, tisztesség és öntudat. S még mi? Semmi sem igáz le titeket és uralkodik fölöttetek, nyugalmatok hit és jóság. Kincsek között dúskáltok, a Föld szívén feküsztök, lágy anyakézzel játszotok. Apádra gondolok, ő egyike a harminckétezernek. S a többi? Én sűrű köd vagyok, ide-oda hullámzom, időnként eső vagyok, egy-egy kiszikkadt helyen. S a többi? A fiam a villám, típusa a mai embernek, zsidó és jenki tanítvány. De nekem fecseghet! (…)

Ő azt hiszi, hogy ha minél több követ tesz pénzzé, annál jobb, s nem látja, hogy egyenesen vesztébe rohan. Nem pénz kell az országnak, hiszen gazdag. Az olyan emberekből nincs elég, mint amilyen az apád! A gőg céllá avatja az eszközt! S a tömegek betegek és bolondok, nem dolgoznak, nem ismerik az ekét, csak a kockát. Nézd meg őket, nem teszik-e fel mindenüket a játékra? Nem elbizakodottságból, még csak nem is bátorságból játszanak, hanem rémületből. Tudod mi a szerencsejáték? Hidegrázós félelem. Az a hiba, hogy ki akarnak törni az élet üteméből, gyorsabban akarnak járni nála. De aztán az élet összezúzza őket, udvariasan, ámde határozottan. S akkor felnyög a panasz és a vad harag. Egyeseknek van okuk a panaszra, de senki sem lázadhat az élet ellen. (…)

Izsák, a vasember vet és vet. Otthon készült ruhákat hord, saját birkái gyapjaiban, saját borjai és tehenei bőrében jár. Régi jámbor szokás szerint hajadon fővel jár. Fejebúbja kopasz, egyébként tiszta szőrmók. Izsák az őrgróf.

Nem foglalkozik dátumokkal, minek is? Nincsenek értékpapírjai. Naptári keresztjei a tehenek ellését jelzik. De tudja, hogy ősszel Szent Olaf napjáig az egész szénát be kell hordani, és a tavaszi marhavásár idejét, s hogy három héttel később a medve előbújik barlangjából. Ekkorra a vetőmagnak a földben kell lennie. Mindent tud, amit tudnia kell.

Ízig-vérig és tetőtől talpig gazda. A múltban gyökerezik és a jövőbe mutat. A földművelés őskorából származó paraszt, messze vidéken ismert férfi, kilencszáz éves s a jövő embere.”

Knut Hamsun találkozása Adolf Hitlerrel a Berghofban (1943. június 26.):III.

„Repülni kell, élni nem muszáj.” – Pompeius után szabadon

Frank Linke-Crawford (1893-1918)

René Paul Fonck (1894-1953)

Godwin Brumowski (1889-1936)

SIAI Marchetti SM.55

Italo Balbo (1896-1940)

Mare Nostrum!

Endresz György (1893-1932) és Magyar Sándor (1898-1981) és a Lockheed Sirius

Charles Lindbergh (1902-1974)

Hans-Joachim Marseille (1919-1942) – Afrika Csillaga

IV.

Ernst Jünger (1895-1998) és Carl Schmitt (1888-1985)V.

Hamvas Béla (1897-1968)

VI.


Arno Breker (1900-1991)VII.

Megmutatjuk, hogy hol lakik a németek Istene!


VIII.IX.X.

"Fel akarsz ébredni, hogy megszabadulj Európa képzetétől. Azonban ez nem lehetséges..."
- Felhasznált szövegek, filmrészletek forrása:

- Knut Hamsun: Áldott anyaföld; Allprint Kiadó, Budapest, 2005., 300-301., 304. o. (Ford.: Nagy Zoltán)

- Hamvas Béla - A méhesben (Philosophia normalis) - részlet. Felolvassa Helyey László. Rádióra alkalmazta és rendezte: Dániel Ferenc (1997) (Youtube.com)

- Jan Troell: Hamsun (1996); Imdb.com

- Lars von Trier: Európa (1991); Imdb.com

- Wolfgang Petersen: Das Boot – A tengeralattjáró (1981); Imdb.com

- Andrej Tarkovszkij: Stalker (1979); Imdb.com

- Szaladják István: Madárszabadító, felhő, szél (2006); Imdb.com

Zenék: - Argentum – Salve Victoria

- Leger Des Heils - Gloria

Képek forrása: Internet, magángyűjtemény

Nincsenek megjegyzések: